zavřít
Publius Vergilius Maro

spisovatel

Narození:
15. 10. 1970 , Andes u Mantovy
Úmrtí:
21. 9. 2019  ve věku 48 let,  Brindis  †
Znamení:
váhy  
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

14 se líbí, 3 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Publius Vergilius Maro, představitel latinské římské literatury, byl literárním mluvčím císaře Octaviana Augusta, který usiloval o upevnění státu. Císař ochotně podporoval básníky, kteří svými díly připomínali staré římské ctnosti – plnění závazků k bohům, vlasti a rodině, poctivost a statečnost. Zároveň měla literatura oslavovat staré tradice římského národa. Venkovští rodiče Publia Virgilia Mara byli zřejmě prostí, ale dost zámožní na to, aby mu mohli popřát vyššího vzdělání. Vergilius studoval od. r. 55 př. n. l. v Cremoně a v Mediolanu (dnešní Milán), v roce 52 př. n. l. v Římě, kde studoval rétoriku, filosofii a matematiku. Virgilius měl slabý hlas a byl ostýchavý, nelákala ho veřejná dráha, na niž se rétorikou připravoval. Styk s členy mladořímské školy přivedl Vergilia ke studiu helénistické poezie, hlavně řeckého básníka Theokrita. Sblížil se s neoteriky, ti mu byli zřejmě vzorem v počátcích jeho básnické tvorby. Neoterici byli latinští básníci poloviny 1. století př. n. l., jejichž vzorem byla alexandrijská poezie. Dílo Publia Vergilia Mara: Publius Vergilius Maro byl svými současníky i ve středověku považován za největšího římského básníka. Catalepton - Drobnosti, jedná se o čtrnáct epigramů napsaných v mládí. Bucolica - mezi roky 42 - 37 př.n.l., Zpěvy pastýřské a zpěvy rolnické. Zdůrazňují význam práce, půvab života na venkově, básník svým idylickým rozpoložením uniká před ruchem města do krásné venkovské přírody. Jedná se o 10 idyl. Aeneis – 29 př.n.l., nejproslulejší Vergilovo dílo, epos oslavuje minulost římského národa, zapojuje představitele římské říše do přímého vztahu s dávnou řeckou minulostí Aeneas, vybájený antický hrdina, prchá z hořící Tróje. Prošel různými dobrodružstvími na moři, navštívil mnoho cizích krajů, zažil mnoho útrap. Řízením bohů se dostal až k břehům Itálie, kde při ústí řeky Tiberu položil základy k římskému lidu. Popisováním dobrodružné cesty se Vergilius inspiroval Homérovou Odysseou. Vergiliův hrdina se podřizuje zcela vědomě osudu. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou plnění povinností k bohům, vlasti a rodině, tedy vlastnosti, které za vlády císaře Augusta byly tak vzácné. Culex - báseň o smrti komára, který probudil pastýře, aby zabránil jeho uštnutí. …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Publius Vergilius Maro, představitel latinské římské literatury, byl literárním mluvčím císaře Octaviana Augusta, který usiloval o upevnění státu. Císař ochotně podporoval básníky, kteří svými díly připomínali staré římské ctnosti – plnění závazků k bohům, vlasti a rodině, poctivost a statečnost. Zároveň měla literatura oslavovat staré tradice římského národa.

Venkovští rodiče Publia Virgilia Mara byli zřejmě prostí, ale dost zámožní na to, aby mu mohli popřát vyššího vzdělání. Vergilius studoval od. r. 55 př. n. l. v Cremoně a v Mediolanu (dnešní Milán), v roce 52 př. n. l. v Římě, kde studoval rétoriku, filosofii a matematiku. Virgilius měl slabý hlas a byl ostýchavý, nelákala ho veřejná dráha, na niž se rétorikou připravoval.

Styk s členy mladořímské školy přivedl Vergilia ke studiu helénistické poezie, hlavně řeckého básníka Theokrita. Sblížil se s neoteriky, ti mu byli zřejmě vzorem v počátcích jeho básnické tvorby. Neoterici byli latinští básníci poloviny 1. století př. n. l., jejichž vzorem byla alexandrijská poezie.

Dílo Publia Vergilia Mara:

Publius Vergilius Maro byl svými současníky i ve středověku považován za největšího římského básníka.

Catalepton - Drobnosti, jedná se o čtrnáct epigramů napsaných v mládí.

Bucolica - mezi roky 42 - 37 př.n.l., Zpěvy pastýřské a zpěvy rolnické. Zdůrazňují význam práce, půvab života na venkově, básník svým idylickým rozpoložením uniká před ruchem města do krásné venkovské přírody. Jedná se o 10 idyl.

Aeneis – 29 př.n.l., nejproslulejší Vergilovo dílo, epos oslavuje minulost římského národa, zapojuje představitele římské říše do přímého vztahu s dávnou řeckou minulostí Aeneas, vybájený antický hrdina, prchá z hořící Tróje. Prošel různými dobrodružstvími na moři, navštívil mnoho cizích krajů, zažil mnoho útrap. Řízením bohů se dostal až k břehům Itálie, kde při ústí řeky Tiberu položil základy k římskému lidu. Popisováním dobrodružné cesty se Vergilius inspiroval Homérovou Odysseou. Vergiliův hrdina se podřizuje zcela vědomě osudu. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou plnění povinností k bohům, vlasti a rodině, tedy vlastnosti, které za vlády císaře Augusta byly tak vzácné.

Culex - báseň o smrti komára, který probudil pastýře, aby zabránil jeho uštnutí.