zavřít
Jan Blahoslav Lášek

spisovatel, historik, specialista na východní dějiny, profesor na karlově univerzitě

Věk:
64
Narození:
20. 7. 1956 , Jaroměř, Československo
Znamení:
rak   |  aktuální horoskop
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

18 se líbí, 2 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Jan Blahoslav Lašek je teolog a církevní historik, zabývající se problematikou christianizace Evropy a vlivem Byzance na tento proces, českou reformací a reformními proudy uvnitř západního křesťanstva v 19. a 20. století. Vzdělání: - 1975-1979 Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze - 1986-1988 aspirantura na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze (externě) - 1988 doktorát teologie z oboru církevní dějiny tamtéž - 1996 habilitace a jmenování docentem pro obor církevní a náboženské dějiny na Univerzitě Karlově – Husitské teologické fakultě. Zaměstnání: - 1980-1991 farář Církve československé husitské - 1988-1991 odborný asistent pro obor církevní dějiny na Husově čsl. bohoslovecké fakultě, resp. na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (vedlejší prac. poměr). - 1991- dosud - odborný asistent, od r. 1996 docent církevních a náboženských dějin na UK – Husitské teologické fakultě v Praze. V letech 1996-1998 přednášel současně české církevní dějiny německy pro zahraniční studenty na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. - 1997/1998 v zimním semestru – hostující mimořádný profesor církevních dějin na Christkatholische Fakultät univerzity v Bernu. - 2000 – dosud - vědecký pracovník komeniologické skupiny při FÚ AV ČR (vedlejší pracovní poměr). Zahraniční stáže: - Ostakademie Königstein/Ts. (realizováno na J.G. Herder Institut für Ostforschung, Marburg an der Lahn, SRN), zimní semestr 1991/1992 - Nadace Jana Patočky, Amsterdam (realizováno na Rijskuniversitat Utrecht, Nizozemí) – květen až září 1992 - V letech 1990-2005 asi 30 hostovských přednášek na univerzitách v Německu, Rakousku, Nizozemí, Švýcarsku a v Rusku. Akademické a vědecké funkce: - 2007- dopusud děkan UK-HTF a profesor na UK - 2000- 2007 proděkan UK-HTF pro mezinárodní styky a rozvoj - 1999- dosud šéfredaktor Theologické revue UK-HTF - 1997- dosud vědecký tajemník a editor edice Pontes Pragenses, vydávané Centrem pro náboženský a kulturní dialog při UK HTF (dosud 42 svazků). - 1990-2000 několikrát členem fakultního AS a členem AS UK. Členství ve vědeckých, odborných a profesních sdruženích a grémiích: - Deutsche Paul Tillich Gesellschaft (od 1982 dosud) - Deutsche Comenius Gesellschaft (od 1996 dosud) - Člen Vědecké rady Teologické fakulty JČU v Českých Budějovicích, od r. 2001 dosud - Člen Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, od r. 2004 – dosud - Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy-Husitské teologické fakulty, od r. 2003 – dosud - Předseda oborové rady Husitské teologie, UK – HTF, od r. 2005 - Člen oborové rady Církevní dějin, UK – ETF, od r. 2000 - Člen redakční rady recenzovaného časopisu pro otázky společenských věd „Auspicia“ od 2003 - dosud Publikační činnost za posledních pět let: 1. Lášek Jan B., Priest Ambrož and East-Bohemian Utraquism: Hradec and Oreb, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 3, Papers from the XIXth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Bratislava 1998, ed. Zdeněk V. David and David R. Holeton, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2000, p. 105-118 2. Lášek Jan B., Otec Pavel Florenský (1882-1937), úvodní studie, in: Pavel Florenský: Ikonostas, přel. H. Nykl, Brno 2000 (Pontes Pragenses 13), str. 4-10 3. Lášek Jan B., Teologické názory v Perfektifilitě katolictví, Exhortách a dalších spisech B. Bolzana, in: Otázky české spirituality, Refugium, Velehrad-Olomouc 2001, str. 32-52, ISBN 80-86045-75-7 4. Lášek Jan B., Prag-Stadt und Bistum, in: Religion in der Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Band 6 (O-Q), Tübingen 2003, ISBN 3-16-146906-2 5. Lášek Jan B., Nepomuk, Johannes v., in: Religion in der Geschichte und Gegenwart. 4. völlig neu bearbeitete Auflage, Band 5 (L-N), Tübingen 2002, ISBN 3-16-146906-2 6. Lášek Jan B., F.M.Bartoš, Vorwort zur Herausgabe „Der Gewittersturm des Jahres 1415 und der Kampf um Laienkelch“, in: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt-Neue Folge, 19. Jahgang 2001/2002, Nr. 72, S. 5-6, ISSN 0724-7680 7. Lášek Jan B., František Náhlovský und das Reformprogramm von Jahre 1848 zur Erneuerung der Kirche in Böhmen (Nachdruck des Textes), in: Z. Kučera, J.B.Lášek (ed.): Modernismus-historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu, Brno 2002 (Pontes Pragenses 24), str. 98-134, ISBN 80-86263-35-5 8. Lášek Jan B. – Hrdlička J., M. Matěj z Janova v exilových Pamětech Vlastimila Kybala, in: Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době. Sborník z vědeckého sympozia, konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.-30. listopadu 2000, K tisku připravili Jan B. Lášek a K. Skalický, Brno 2002 (Pontes Pragenses 26), str. 119-131, ISBN 80-86263-36-3 9. Lášek Jan B., Význam náboženství starých Slovanů a proces christianizace Evropy, in: M. Pitro-P. Vokáč: Bohové dávných Slovanů, ISV Nakladatelství, Praha 2002, str. 177-183, ISBN 80-85866-91-9 10. Lášek Jan B., Doslov hlavního editora edice Pontes Pragenses, in: Modernismus-historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu. Ed. Z. Kučera, J.B. Lášek. Brno 2002 (Pontes Pragenses 24), str. 289-292, ISBN 80-86263-35-5 11. Lášek Jan B., Johann Anton Theiner – ein radikaler Reformpriester aus Schlesien und Bolzanos Polemik gegen ihn, in: J.Kořalka, Z. Kučera, J.B.Lášek (ed.): Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002, Brno 2003 (Pontes Pragenses 30), str. 36-43, ISBN 80-86263-42-8 12. Lášek Jan B., Prezentace dvou nových titulů edice Pontes Pragenses a ediční poznámka, in: J. Kořalka, Z. Kučera, J.B. Lášek (ed.): Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002, Brno 2003 (Pontes Pragenses 30), str. 203-208, ISBN 80-86263-42-8 13. Lášek Jan B., Několik slov ke Grulichově knize z české strany, in: Rudolf Grulich: Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu, přel. Jakub Smrčka, Brno 2002 (nakl. Luboš Marek), ed. Pontes Pragenses 23, str. 7-8, ISBN 80-86263-33-9 14. Lášek Jan Blahoslav, Ambrož z Hradce Králové, stať-heslo, in: Bibliografický slovník českých zemí A, Historický ústav AV ČR-nakl. Libri, ISBN 80-7277-215-5, Praha 2004, str. 77-78 15. Lášek Jan B., Alexander Meň-představitel otevřeného pravoslaví. Pro otevřené pravoslaví, in: Dingir, roč. 7/ 2004, číslo 2, str. 60-62 16. Lášek Jan B., Vliv profesora Čapka na dorůstající badatelskou generaci v letech normalizace, in: J.B. Čapek, jubilejní sborník 1903-2003, Brno 2004, str. 136-140 17. Lášek Jan B., Die Theologische Voraussetzungen für den Frieden in den Comenius´ „Consultatio catholica“, in Erwin Schadel: Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens (=Schriften zur Triadik und Ontodynamik, Band 24), Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2005, S. 285-296. 18. Lášek Jan B., Příspěvek k budoucímu životopisu Prof. Karla Statečného. Počátky Statečného styků s patriarchou Farským, in: Zdeněk Kučera – Jan B. Lášek (ed.), Docete Omnes Gentes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu 2. a 3. října 2003 na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů (=Pontes Pragenses, sv. 35), nakladatelství L. Marek, Brno 2004, str. 137-141, ISBN 80-96263-55-X. 19. Lášek Jan B., Ediční poznámka, in: Zdeněk Kučera – Jan B. Lášek (ed.), Docete Omnes Gentes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu 2. a 3. října 2003 na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů (=Pontes Pragenses, sv. 35), nakladatelství L. Marek, Brno 2004, str. 184-186, ISBN 80-96263-55-X. 20. Lášek Jan B., Bernard Bolzano als Urheber der Reformbestrebungen der katholischen Geistlichkeit in Böhmen im XIX. Jahrhundert, in: Zdeněk Kučera – teologie v dialogu. Sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery, ed. Jan B. Lášek a Daniel Toth, Univerzita Hradec Králové 2005, str. 31-46, ISBN 80-239-4578-5. 21. Lášek Jan B., Místo obvyklého úvodu, (společně s Danielem Tothem), in: Zdeněk Kučera – teologie v dialogu. Sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery, ed. Jan B. Lášek a Daniel Toth, Univerzita Hradec Králové 2005, str. 5- 11, ISBN 80-239-4578-5. 22. Lášek Jan B., Basilejský profesor – rodem Čech a povoláním teolog – Jan Milič Lochman zemřel v lednu 2004 v Basileji, in: Theologická revue Univerzity Karlovy – Husitské teologické fakulty, číslo 3-4/ 2004, roč. 75, str. 456-462, ISSN 1211-7617. 23. Lášek Jan B., Cyrilometodějská tradice od roku 1880 do současnosti, in: I oni jsou otcové naši. Cyrilometodějský sborník. Dokumentace z malého sympozia, pořádaného Církví československou husitskou a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti 1140. výročí příchodu Cyrila a Metoděje dne 25. září 2003 na UK HTF, ed. Jan B. Lášek a Hana Tonzarová, nakladatelství L. Marek Brno 2005, str. 9-18, ISBN 80-86263-61-4. 24. Lášek Jan B., Úvodem, in: I oni jsou otcové naši. Cyrilometodějský sborník. Dokumentace z malého sympozia, pořádaného Církví československou husitskou a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti 1140. výročí příchodu Cyrila a Metoděje dne 25. září 2003 na UK HTF, ed. Jan B. Lášek a Hana Tonzarová, nakladatelství L. Marek Brno 2005, str. 5-6, ISBN 80-86263-61-4. 25. Lášek Jan B., Mistr Jan Hus 1415-2005, (spolu s P. Čornejem, B. Kaňákem, J. Kobrlovou, B. Kobrlem, J. Kejřem aj. Roytem), vyd. Sdružení Tradice s.r.o. ve spolupráci s občanským sdružením Umění bez bariér, Praha 2005, str. 8-13, 19-24, 52-53, ISBN 80-239-5295-1. Spolu s P. Čornejem také redakce celého svazku. 26. Lášek Jan B., Jan Milič Lochman – Geborener Tscheche, berufener Theologe. Zur Bedeutung von Lochmans comeniologischem Werk, in: Acta Comeniana 18 (XLII), Praha 2005, str. 352-360, ISBN 80-7007-209-1. (Modifikovaný překlad položky 22) 27. ЛАШЕК Иоанн, Церковь и общество в восточной Европе после 1990 г.: чешский опыт, in: Вера, диалог, общение. Проблемы диалога церкви и общества. Памяти С.С. Аверинцева. Материалы международной богословской конференции, Москва 29 сентября/1 октября 2004 г. Москва, Свято-Филаретовский институт 2005, стр. 164-178; 483-485; ISBN 5-89100-062-8 28. Lášek Jan B.,Vladykovi Simeonovi k životnímu jubileu Salus et Pax, in: Sborník k 80. narozeninám olomoucko-brněnského biskupa Simeona, usp. Oleksandr Belya a Perla Jarečná, Olomouc 2006, str. 31 29. Lášek Jan B., Daniel Alexander Neval (1970-2005) – nekrolog, in: Theologická revue Univerzity Karlovy – Husitské teologické fakulty, číslo 2/ 2005, roč. 76, str. 236-242, ISSN 1211-7617. 30. Lášek Jan B., Úvodní slovo nejen k Přibylově knize, In: Stanislav Přibyl, Ekumenismus a právo. Brno, nakl. L. Marek 2006, s. 7-10, ISBN 80-86263-68-1 …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Jan Blahoslav Lašek je teolog a církevní historik, zabývající se problematikou christianizace Evropy a vlivem Byzance na tento proces, českou reformací a reformními proudy uvnitř západního křesťanstva v 19. a 20. století.

Vzdělání:
- 1975-1979 Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze
- 1986-1988 aspirantura na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze (externě)
- 1988 doktorát teologie z oboru církevní dějiny tamtéž
- 1996 habilitace a jmenování docentem pro obor církevní a náboženské dějiny na Univerzitě Karlově – Husitské teologické fakultě.

Zaměstnání:
- 1980-1991 farář Církve československé husitské
- 1988-1991 odborný asistent pro obor církevní dějiny na Husově čsl. bohoslovecké fakultě, resp. na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (vedlejší prac. poměr).
- 1991- dosud - odborný asistent, od r. 1996 docent církevních a náboženských dějin na UK – Husitské teologické fakultě v Praze. V letech 1996-1998 přednášel současně české církevní dějiny německy pro zahraniční studenty na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.
- 1997/1998 v zimním semestru – hostující mimořádný profesor církevních dějin na Christkatholische Fakultät univerzity v Bernu.
- 2000 – dosud - vědecký pracovník komeniologické skupiny při FÚ AV ČR (vedlejší pracovní poměr).

Zahraniční stáže:
- Ostakademie Königstein/Ts. (realizováno na J.G. Herder Institut für Ostforschung, Marburg an der Lahn, SRN), zimní semestr 1991/1992
- Nadace Jana Patočky, Amsterdam (realizováno na Rijskuniversitat Utrecht, Nizozemí) – květen až září 1992
- V letech 1990-2005 asi 30 hostovských přednášek na univerzitách v Německu, Rakousku, Nizozemí, Švýcarsku a v Rusku.

Akademické a vědecké funkce:
- 2007- dopusud děkan UK-HTF a profesor na UK
- 2000- 2007 proděkan UK-HTF pro mezinárodní styky a rozvoj
- 1999- dosud šéfredaktor Theologické revue UK-HTF
- 1997- dosud vědecký tajemník a editor edice Pontes Pragenses, vydávané Centrem pro náboženský a kulturní dialog při UK HTF (dosud 42 svazků).
- 1990-2000 několikrát členem fakultního AS a členem AS UK.

Členství ve vědeckých, odborných a profesních sdruženích a grémiích:
- Deutsche Paul Tillich Gesellschaft (od 1982 dosud)
- Deutsche Comenius Gesellschaft (od 1996 dosud)
- Člen Vědecké rady Teologické fakulty JČU v Českých Budějovicích, od r. 2001 dosud
- Člen Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, od r. 2004 – dosud
- Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy-Husitské teologické fakulty, od r. 2003 – dosud
- Předseda oborové rady Husitské teologie, UK – HTF, od r. 2005
- Člen oborové rady Církevní dějin, UK – ETF, od r. 2000
- Člen redakční rady recenzovaného časopisu pro otázky společenských věd „Auspicia“ od 2003 - dosud

Publikační činnost za posledních pět let:
1. Lášek Jan B., Priest Ambrož and East-Bohemian Utraquism: Hradec and Oreb, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 3, Papers from the XIXth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Bratislava 1998, ed. Zdeněk V. David and David R. Holeton, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2000, p. 105-118

2. Lášek Jan B., Otec Pavel Florenský (1882-1937), úvodní studie, in: Pavel Florenský: Ikonostas, přel. H. Nykl, Brno 2000 (Pontes Pragenses 13), str. 4-10

3. Lášek Jan B., Teologické názory v Perfektifilitě katolictví, Exhortách a dalších spisech B. Bolzana, in: Otázky české spirituality, Refugium, Velehrad-Olomouc 2001, str. 32-52, ISBN 80-86045-75-7

4. Lášek Jan B., Prag-Stadt und Bistum, in: Religion in der Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Band 6 (O-Q), Tübingen 2003, ISBN 3-16-146906-2

5. Lášek Jan B., Nepomuk, Johannes v., in: Religion in der Geschichte und Gegenwart. 4. völlig neu bearbeitete Auflage, Band 5 (L-N), Tübingen 2002, ISBN 3-16-146906-2

6. Lášek Jan B., F.M.Bartoš, Vorwort zur Herausgabe „Der Gewittersturm des Jahres 1415 und der Kampf um Laienkelch“, in: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt-Neue Folge, 19. Jahgang 2001/2002, Nr. 72, S. 5-6, ISSN 0724-7680

7. Lášek Jan B., František Náhlovský und das Reformprogramm von Jahre 1848 zur Erneuerung der Kirche in Böhmen (Nachdruck des Textes), in: Z. Kučera, J.B.Lášek (ed.): Modernismus-historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu, Brno 2002 (Pontes Pragenses 24), str. 98-134, ISBN 80-86263-35-5

8. Lášek Jan B. – Hrdlička J., M. Matěj z Janova v exilových Pamětech Vlastimila Kybala, in: Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době. Sborník z vědeckého sympozia, konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.-30. listopadu 2000, K tisku připravili Jan B. Lášek a K. Skalický, Brno 2002 (Pontes Pragenses 26), str. 119-131, ISBN 80-86263-36-3

9. Lášek Jan B., Význam náboženství starých Slovanů a proces christianizace Evropy, in: M. Pitro-P. Vokáč: Bohové dávných Slovanů, ISV Nakladatelství, Praha 2002, str. 177-183, ISBN 80-85866-91-9

10. Lášek Jan B., Doslov hlavního editora edice Pontes Pragenses, in: Modernismus-historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu. Ed. Z. Kučera, J.B. Lášek. Brno 2002 (Pontes Pragenses 24), str. 289-292, ISBN 80-86263-35-5

11. Lášek Jan B., Johann Anton Theiner – ein radikaler Reformpriester aus Schlesien und Bolzanos Polemik gegen ihn, in: J.Kořalka, Z. Kučera, J.B.Lášek (ed.): Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002, Brno 2003 (Pontes Pragenses 30), str. 36-43, ISBN 80-86263-42-8

12. Lášek Jan B., Prezentace dvou nových titulů edice Pontes Pragenses a ediční poznámka, in: J. Kořalka, Z. Kučera, J.B. Lášek (ed.): Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002, Brno 2003 (Pontes Pragenses 30), str. 203-208, ISBN 80-86263-42-8

13. Lášek Jan B., Několik slov ke Grulichově knize z české strany, in: Rudolf Grulich: Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu, přel. Jakub Smrčka, Brno 2002 (nakl. Luboš Marek), ed. Pontes Pragenses 23, str. 7-8, ISBN 80-86263-33-9

14. Lášek Jan Blahoslav, Ambrož z Hradce Králové, stať-heslo, in: Bibliografický slovník českých zemí A, Historický ústav AV ČR-nakl. Libri, ISBN 80-7277-215-5, Praha 2004, str. 77-78

15. Lášek Jan B., Alexander Meň-představitel otevřeného pravoslaví. Pro otevřené pravoslaví, in: Dingir, roč. 7/ 2004, číslo 2, str. 60-62

16. Lášek Jan B., Vliv profesora Čapka na dorůstající badatelskou generaci v letech normalizace, in: J.B. Čapek, jubilejní sborník 1903-2003, Brno 2004, str. 136-140

17. Lášek Jan B., Die Theologische Voraussetzungen für den Frieden in den Comenius´ „Consultatio catholica“, in Erwin Schadel: Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens (=Schriften zur Triadik und Ontodynamik, Band 24), Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2005, S. 285-296.

18. Lášek Jan B., Příspěvek k budoucímu životopisu Prof. Karla Statečného. Počátky Statečného styků s patriarchou Farským, in: Zdeněk Kučera – Jan B. Lášek (ed.), Docete Omnes Gentes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu 2. a 3. října 2003 na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů (=Pontes Pragenses, sv. 35), nakladatelství L. Marek, Brno 2004, str. 137-141, ISBN 80-96263-55-X.

19. Lášek Jan B., Ediční poznámka, in: Zdeněk Kučera – Jan B. Lášek (ed.), Docete Omnes Gentes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu 2. a 3. října 2003 na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů (=Pontes Pragenses, sv. 35), nakladatelství L. Marek, Brno 2004, str. 184-186, ISBN 80-96263-55-X.

20. Lášek Jan B., Bernard Bolzano als Urheber der Reformbestrebungen der katholischen Geistlichkeit in Böhmen im XIX. Jahrhundert, in: Zdeněk Kučera – teologie v dialogu. Sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery, ed. Jan B. Lášek a Daniel Toth, Univerzita Hradec Králové 2005, str. 31-46, ISBN 80-239-4578-5.

21. Lášek Jan B., Místo obvyklého úvodu, (společně s Danielem Tothem), in: Zdeněk Kučera – teologie v dialogu. Sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery, ed. Jan B. Lášek a Daniel Toth, Univerzita Hradec Králové 2005, str. 5- 11, ISBN 80-239-4578-5.

22. Lášek Jan B., Basilejský profesor – rodem Čech a povoláním teolog – Jan Milič Lochman zemřel v lednu 2004 v Basileji, in: Theologická revue Univerzity Karlovy – Husitské teologické fakulty, číslo 3-4/ 2004, roč. 75, str. 456-462, ISSN 1211-7617.

23. Lášek Jan B., Cyrilometodějská tradice od roku 1880 do současnosti, in: I oni jsou otcové naši. Cyrilometodějský sborník. Dokumentace z malého sympozia, pořádaného Církví československou husitskou a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti 1140. výročí příchodu Cyrila a Metoděje dne 25. září 2003 na UK HTF, ed. Jan B. Lášek a Hana Tonzarová, nakladatelství L. Marek Brno 2005, str. 9-18, ISBN 80-86263-61-4.

24. Lášek Jan B., Úvodem, in: I oni jsou otcové naši. Cyrilometodějský sborník. Dokumentace z malého sympozia, pořádaného Církví československou husitskou a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti 1140. výročí příchodu Cyrila a Metoděje dne 25. září 2003 na UK HTF, ed. Jan B. Lášek a Hana Tonzarová, nakladatelství L. Marek Brno 2005, str. 5-6, ISBN 80-86263-61-4.

25. Lášek Jan B., Mistr Jan Hus 1415-2005, (spolu s P. Čornejem, B. Kaňákem, J. Kobrlovou, B. Kobrlem, J. Kejřem aj. Roytem), vyd. Sdružení Tradice s.r.o. ve spolupráci s občanským sdružením Umění bez bariér, Praha 2005, str. 8-13, 19-24, 52-53, ISBN 80-239-5295-1. Spolu s P. Čornejem také redakce celého svazku.

26. Lášek Jan B., Jan Milič Lochman – Geborener Tscheche, berufener Theologe. Zur Bedeutung von Lochmans comeniologischem Werk, in: Acta Comeniana 18 (XLII), Praha 2005, str. 352-360, ISBN 80-7007-209-1. (Modifikovaný překlad položky 22)

27. ЛАШЕК Иоанн, Церковь и общество в восточной Европе после 1990 г.: чешский опыт, in: Вера, диалог, общение. Проблемы диалога церкви и общества. Памяти С.С. Аверинцева. Материалы международной богословской конференции, Москва 29 сентября/1 октября 2004 г. Москва, Свято-Филаретовский институт 2005, стр. 164-178; 483-485; ISBN 5-89100-062-8

28. Lášek Jan B.,Vladykovi Simeonovi k životnímu jubileu Salus et Pax, in: Sborník k 80. narozeninám olomoucko-brněnského biskupa Simeona, usp. Oleksandr Belya a Perla Jarečná, Olomouc 2006, str. 31

29. Lášek Jan B., Daniel Alexander Neval (1970-2005) – nekrolog, in: Theologická revue Univerzity Karlovy – Husitské teologické fakulty, číslo 2/ 2005, roč. 76, str. 236-242, ISSN 1211-7617.

30. Lášek Jan B., Úvodní slovo nejen k Přibylově knize, In: Stanislav Přibyl, Ekumenismus a právo. Brno, nakl. L. Marek 2006, s. 7-10, ISBN 80-86263-68-1

Hledáte také jako: Honza Blahoslav Lášek
Rychlá navigace:novinky |diskuse