zavřít
Romain Rolland

dramatik, prozaik, literární a hudební kritik

Narození:
29. 1. 1866 , Clamecy, Francie
Úmrtí:
30. 12. 1944  ve věku 78 let,  Vézelay, Francie  †
Znamení:
vodnář  
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

69 se líbí, 22 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Romain Rolland byl francouzský dramatik, prozaik, literární kritik a hudební historik. V roce 1915 získal jako jeden z prvních na světě Nobelovu cenu za literaturu. Finanční částku s tím spojenou věnoval z větší části na zmírnění útrap lidí postižených válkou. Současně dával všechny své síly a schopnosti do služeb starému kontinentu a pracoval v nově vzniklém Červeném kříži. Stal se jedním z nejsilnějších duchů kulturní Evropy. Romain Rolland se narodil v burgundském městečku Clamecy jako syn notáře. Rollandové byli notáři po několik generací. Již v chlapeckém věku projevoval Romain Rolland velké nadání a tak se v roce 1880 rodina na nátlak matky přestěhovala do Paříže, aby zde jejich syn mohl získat nejlepší vzdělání. V Paříži vystudoval v letech 1886 - 89 Romain Rolland elitní školu Ecole Normale Supérieure. Poté začal studovat v Římě, kde také zahájil svoji literární činnost. V letech 1893–1912 přednášel jako profesor dějiny umění na Ecole Normale a dějiny hudby na Sorbonně. Současně s tím působil jako hudební kritik a psal hudební monografie. Od roku 1912 se již věnoval pouze umělecké činnosti. V letech 1922 - 1933 pracoval Romain Rolland na svém druhém rozsáhlém románu s názvem Okouzlená duše. Stal se tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to i přesto, že Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády, kritizoval fašismus a jeho představitele i Mnichovskou dohodu z roku 1938. Po uzavření Molotovova-Ribbentropova paktu v roce 1939 zaujal kritický postoj i ke Stalinovi. Romain Rolland zemřel v roce 1944 v Burgundsku, ve městečku Vézelay poblíž svého rodiště. Dílo Romaina Rollanda: Romain Rolland je vedle prozaických prací autorem celé řady životopisů významných světových osobností a také mnoha divadelních her určených pro lidové divadlo. V tvorbě divadla pro nejširší lidové vrstvy, které by jim zprostředkovalo hluboké mravní ideály, viděl Rolland možnost povznesení lidstva. Romány a novely: Jean-Christophe - 1914, Jan Kryštof, románový cyklus koncipovaný jako symfonie o osudech nadaného hudebního skladatele německého původu v období mezi Pařížskou komunou a první světovou válkou. Za tento román získal autor Nobelovu cenu. Colas Breugnon - 1919, česky Dobrý člověk ještě žije, svérázný historický román odehrávající se v Burgundsku za vlády Ludvíka XIII. Ústřední postavou je stárnoucí truhlář a řezbář Colas Breugnon, který miluje svou práci, dobré jídlo a pití. Rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit život a svobodu proti jejich nepřátelům. Colas prožije tragický rok, kdy mu zemře žena, vyhoří a přijde o většinu svých uměleckých prací. Nakazí se morem a nakonec si zlomí nohu. Přesto stále miluje po galsku život a také jej učí milovat ostatní. Svou snahou být prospěšný svému okolí dokládá, že skutečně „dobrý člověk ještě žije“. Colas má dar barvité fantazie a živého slova, jeho vyprávění je proloženo výrazy burgundskéhou kraje, mnoha příslovími a pořekadly. Příběhy v knize čerpají ze života prostých lidí, oslavují jejich důvtip, tvořivost a smysl pro humor. Jsou přehlídkou francouzského folklóru. Pierre et Luce -1920, Petr a Lucie, nejslavnější protiválečná milostná novela stavící proti sobě milostný vztah dvou lidí a hrůzy války. Jde o jemně kreslený příběh tragické lásky mladých milenců zahalený stínem válečného utrpení. Oba mladí lidé žili svou bezmeznou láskou a svými romantickými sny a ve velikonočním týdnu se měli zcela oddat jeden druhému. Na Velký pátek však oba zahynou za náletu v chrámu Saint-Gervais při poslechu gregoriánských chorálů Clerambault, histoire d'une conscience libre pendant la guerre - 1920, Clerambault, historie svobodného svědomí za války, román, ve kterém autor vyjádřil myšlenku, že vina na válečném konfliktu 1. světové války nebyla jen na nepříteli, tj. na Německu, ale i na francouzské straně. L'ame enchantée - 1922-1933, Okouzlená duše, druhý autorův rozsáhlý románový cyklus. Román zrcadlí historický vývoj francouzské a evropské společnosti na počátku 20. století a v době nástupu fašismu v Itálii. Hrdinkou románu je dcera ze zámožné měšťanské rodiny, která pohrdne pohodlnou existencí a trpce a bolestně si vybojovává proti společenským konvencím své právo na nezávislý vlastní osud a lásku. Její syn, kterého neprovdána vychovává, dospívá již k myšlence boje za sociální spravedlnost, stává se vyznavačem Říjnové revoluce a socialismu v Rusku a umírá jako oběť italského fašismu. Jednotlivé části se jmenují: - Annette et Sylvie -1922, Anneta a Sylvie, - L'Été -1924, Léto, - Mere et fils - 1927 Matka a syn - L'Annonciatrice - 1933, Zvěstovatelka Divadelní hry: Orsino - 1890 Les baglioni - 1891, Baglioniové Caligula - 1893 Le Siege de Mantoue - 1894, Obléhání Mantovy Jeanne de Piennes - 1896 Les tragédies de la foi - 1903, Tragédie víry, dramatická trilogie, ve které autor ukázal na třech příkladech obrozující sílu víry - víra náboženská, vlastenecká a revolucionářská. Části trilogie: - Saint Luis - 1897, Svatý Ludvík - Aërt - 1898, Aertes - Le Triomphe de la raison - 1899, Vítězství rozumu Le Théâtre de la Révolution - 1903, Divadlo revoluce, cyklus divadelních her, týkajících se Velké francouzské revoluce. Tento cyklus je označovaný za Íliadu francouzského národa. Vznikl nejprve jako dramatická trilogie a své jméno dostal v roce 1909. Rolland jej založil na svém teoretickém spise Divadlo lidu a postupně k němu připojoval daší divadelní hry. Les Loups - 1898, Vlci, první autorova uvedená divadelní hra, Le Triomphe de la raison - 1899, Vítězství rozumu Danton - 1900 Le quatorze jullet - 1902, Čtrnáctý červenec Le temps viendra - 1903, Přijde čas La Montespan - 1904, Montespanová Les Trois amoureuses - 1906, Tři zamilovaní Empédocle - 1918, Empedokles Liluli - 1919, dramatická protiválečná groteska Le Jeu de l'amour et de la mort - 1924, Hra o lásce a snrti Pâques fleuries - 1926, Květná neděle, prolog k cyklu Les Léonidés - 1929, Leonidy, epilog cyklu Robespierre - 1939 Životopisy: François-Millet - 1902, monografie francouzského malíře Jeana Françoise Milleta La Vie de Beethoven - 1903, Život Beethovenův, monografie La Vie de Michel-Ange - 1906, Život Michelangelův, monografie Haendel - 1910, Händel, monografie německého hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. Rolland sugestivně líčí Händelův boj s nezájmem obecenstva a konečné vítězství jeho oratorií, zvláště Judy Makabejského. La Vie de Tolstoi - 1911, Život Tolstého, monografie Mahatma Gandhi - 1924, monografie Mahátmy Gándhího Beethoven. Les grandes époques créatrices - 1928-1945, Beethoven. Velká tvůrčí období. Rozsáhlá pětidílná monografie o životě německého skladatele Ludwiga van Beethovena. Autor zde použil výsledky svého celoživotního bádání a zkušeností. Nejde o zachycení všech dostupných podrobností o životě a díle velkého skladatele, ale o postižení jeho tvůrčí i lidské velikosti v životních okamžicích a dílech zvlášť významných a typických. Essai sur la mystique et l'action de l'Inde vivante - 1929-1930, Mystický a činný život dnešní Indie, skládá se ze dvou monografií: - La Vie de Ramakrishna - 1929, Život Ramakrišnův - La Vie de Vivekananda et l'Évangile universel - 1930, Vivekanda a jeho univerzální evangelium Charles Péguy - 1945, posmrtně vydaná monografie francouzského básníka a esejisty Eseje a vědecké práce: Empédocle d'Agrigente - 1890, Empedokles z Akragantu, esej, popis doby a filozofie předsokratovského lékaře, básníka a zakladatele rétoriky Histoire de l'opéra avant Lully et Scarlatti - 1895, Dějiny opery v Evropě před Lullym a Scarlattim, první Rollandova publikovaná kniha, která byla předložena jako disertační práce a odměněna cenou Akademie. Autor objasňuje, jak se na italské půdě vyvinul na základě již existujících hudebních forem nový scénický útvar, spojující hudbu, zpěv a tanec v jednotný umělecký počin, který se stal základem dnešní opery. Le Théâtre du peuple - 1903, Divadlo lidu, teoretická práce, Musiciens d'autrefois - 1908, Hudebníci minulosti, studie o vzniku opery, o uvedení první opery v Paříži, o lidském i uměleckém profilu Jeana-Baptisty Lullyho a o hudebních osobnostech jako byl Christoph Willibald Gluck, André Ernest Modeste Grétry nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Musiciens d'aujourd'hui - 1908, Hudebníci nedávné doby, duchaplné a podnětné úvahy o skladatelích Hectoru Berliozovi, Camillovi Saint-Saënsovi, Richardu Straussovi a dalších, o Wagnerových operách Siegfried a Tristan a Isolda, o Debussyho Pelleovi a Melisandě i o hudebním životě Francie po roce 1870. Au-dessus de la Męlée - 1915, Nad vřavou, soubor protiválečných článků Inde - 1915-1943, Indie, deníková kniha zachycující Rollandovy styky s představiteli obrozující se Indie, zejména s Rabíndranáthem Thákurem a Mahátmou Gándhím) Voyage musical aux pays du passé - 1919, Hudebníkova cesta do minulosti, řada studií o hudbě a hudebnících 18. století La Révolte des machines - 1921, Vzpoura strojů, filmový scénář, Les Aimés du Beethoven - 1927, Beethoven a ženy, studie sleduje Beethovenova, setkání se ženami, jeho mnohá, avšak marná milostná vzplanutí a vítězství jeho mohutné tvůrčí energie nad neustálým zklamáním v intimním životě. Goethe et Beethoven - 1930, Goethe a Beethoven Quinze ans de combat - 1935, Patnáct let bojů, výbor z článků a korespondence, česky jako Sbohem minulosti Comment empécher la guerre - 1936, Zabraňte válce Compagnos de route - 1936, Společníci cesty, česky jako Cesta k pravdě, soubor esejí Le Voyage intérieur - 1942, Cesta do hlubin nitra Mémoires - 1956, Paměti a vzpomínky, posmrtně vydané Rollandovy paměti, Journal 1915-1943 - 1960, Denik 1915-1943, posmrtně vydané záznamy z Rollandova deníku. …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Romain Rolland byl francouzský dramatik, prozaik, literární kritik a hudební historik. V roce 1915 získal jako jeden z prvních na světě Nobelovu cenu za literaturu. Finanční částku s tím spojenou věnoval z větší části na zmírnění útrap lidí postižených válkou. Současně dával všechny své síly a schopnosti do služeb starému kontinentu a pracoval v nově vzniklém Červeném kříži. Stal se jedním z nejsilnějších duchů kulturní Evropy.

Romain Rolland se narodil v burgundském městečku Clamecy jako syn notáře. Rollandové byli notáři po několik generací. Již v chlapeckém věku projevoval Romain Rolland velké nadání a tak se v roce 1880 rodina na nátlak matky přestěhovala do Paříže, aby zde jejich syn mohl získat nejlepší vzdělání.
V Paříži vystudoval v letech 1886 - 89 Romain Rolland elitní školu Ecole Normale Supérieure. Poté začal studovat v Římě, kde také zahájil svoji literární činnost. V letech 1893–1912 přednášel jako profesor dějiny umění na Ecole Normale a dějiny hudby na Sorbonně. Současně s tím působil jako hudební kritik a psal hudební monografie. Od roku 1912 se již věnoval pouze umělecké činnosti.

V letech 1922 - 1933 pracoval Romain Rolland na svém druhém rozsáhlém románu s názvem Okouzlená duše. Stal se tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to i přesto, že Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády, kritizoval fašismus a jeho představitele i Mnichovskou dohodu z roku 1938. Po uzavření Molotovova-Ribbentropova paktu v roce 1939 zaujal kritický postoj i ke Stalinovi.

Romain Rolland zemřel v roce 1944 v Burgundsku, ve městečku Vézelay poblíž svého rodiště.

Dílo Romaina Rollanda:

Romain Rolland je vedle prozaických prací autorem celé řady životopisů významných světových osobností a také mnoha divadelních her určených pro lidové divadlo. V tvorbě divadla pro nejširší lidové vrstvy, které by jim zprostředkovalo hluboké mravní ideály, viděl Rolland možnost povznesení lidstva.

Romány a novely:
Jean-Christophe - 1914, Jan Kryštof, románový cyklus koncipovaný jako symfonie o osudech nadaného hudebního skladatele německého původu v období mezi Pařížskou komunou a první světovou válkou. Za tento román získal autor Nobelovu cenu.

Colas Breugnon - 1919, česky Dobrý člověk ještě žije, svérázný historický román odehrávající se v Burgundsku za vlády Ludvíka XIII. Ústřední postavou je stárnoucí truhlář a řezbář Colas Breugnon, který miluje svou práci, dobré jídlo a pití. Rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit život a svobodu proti jejich nepřátelům. Colas prožije tragický rok, kdy mu zemře žena, vyhoří a přijde o většinu svých uměleckých prací. Nakazí se morem a nakonec si zlomí nohu. Přesto stále miluje po galsku život a také jej učí milovat ostatní. Svou snahou být prospěšný svému okolí dokládá, že skutečně „dobrý člověk ještě žije“. Colas má dar barvité fantazie a živého slova, jeho vyprávění je proloženo výrazy burgundskéhou kraje, mnoha příslovími a pořekadly. Příběhy v knize čerpají ze života prostých lidí, oslavují jejich důvtip, tvořivost a smysl pro humor. Jsou přehlídkou francouzského folklóru.

Pierre et Luce -1920, Petr a Lucie, nejslavnější protiválečná milostná novela stavící proti sobě milostný vztah dvou lidí a hrůzy války. Jde o jemně kreslený příběh tragické lásky mladých milenců zahalený stínem válečného utrpení. Oba mladí lidé žili svou bezmeznou láskou a svými romantickými sny a ve velikonočním týdnu se měli zcela oddat jeden druhému. Na Velký pátek však oba zahynou za náletu v chrámu Saint-Gervais při poslechu gregoriánských chorálů

Clerambault, histoire d'une conscience libre pendant la guerre - 1920, Clerambault, historie svobodného svědomí za války, román, ve kterém autor vyjádřil myšlenku, že vina na válečném konfliktu 1. světové války nebyla jen na nepříteli, tj. na Německu, ale i na francouzské straně.

L'ame enchantée - 1922-1933, Okouzlená duše, druhý autorův rozsáhlý románový cyklus. Román zrcadlí historický vývoj francouzské a evropské společnosti na počátku 20. století a v době nástupu fašismu v Itálii. Hrdinkou románu je dcera ze zámožné měšťanské rodiny, která pohrdne pohodlnou existencí a trpce a bolestně si vybojovává proti společenským konvencím své právo na nezávislý vlastní osud a lásku. Její syn, kterého neprovdána vychovává, dospívá již k myšlence boje za sociální spravedlnost, stává se vyznavačem Říjnové revoluce a socialismu v Rusku a umírá jako oběť italského fašismu.
Jednotlivé části se jmenují:
- Annette et Sylvie -1922, Anneta a Sylvie,
- L'Été -1924, Léto,
- Mere et fils - 1927 Matka a syn
- L'Annonciatrice - 1933, Zvěstovatelka

Divadelní hry:
Orsino - 1890
Les baglioni - 1891, Baglioniové
Caligula - 1893
Le Siege de Mantoue - 1894, Obléhání Mantovy
Jeanne de Piennes - 1896

Les tragédies de la foi - 1903, Tragédie víry, dramatická trilogie, ve které autor ukázal na třech příkladech obrozující sílu víry - víra náboženská, vlastenecká a revolucionářská.
Části trilogie:
- Saint Luis - 1897, Svatý Ludvík
- Aërt - 1898, Aertes
- Le Triomphe de la raison - 1899, Vítězství rozumu

Le Théâtre de la Révolution - 1903, Divadlo revoluce, cyklus divadelních her, týkajících se Velké francouzské revoluce. Tento cyklus je označovaný za Íliadu francouzského národa. Vznikl nejprve jako dramatická trilogie a své jméno dostal v roce 1909. Rolland jej založil na svém teoretickém spise Divadlo lidu a postupně k němu připojoval daší divadelní hry.

Les Loups - 1898, Vlci, první autorova uvedená divadelní hra,
Le Triomphe de la raison - 1899, Vítězství rozumu
Danton - 1900
Le quatorze jullet - 1902, Čtrnáctý červenec

Le temps viendra - 1903, Přijde čas
La Montespan - 1904, Montespanová
Les Trois amoureuses - 1906, Tři zamilovaní
Empédocle - 1918, Empedokles
Liluli - 1919, dramatická protiválečná groteska

Le Jeu de l'amour et de la mort - 1924, Hra o lásce a snrti
Pâques fleuries - 1926, Květná neděle, prolog k cyklu
Les Léonidés - 1929, Leonidy, epilog cyklu
Robespierre - 1939

Životopisy:
François-Millet - 1902, monografie francouzského malíře Jeana Françoise Milleta
La Vie de Beethoven - 1903, Život Beethovenův, monografie
La Vie de Michel-Ange - 1906, Život Michelangelův, monografie

Haendel - 1910, Händel, monografie německého hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. Rolland sugestivně líčí Händelův boj s nezájmem obecenstva a konečné vítězství jeho oratorií, zvláště Judy Makabejského.

La Vie de Tolstoi - 1911, Život Tolstého, monografie
Mahatma Gandhi - 1924, monografie Mahátmy Gándhího

Beethoven. Les grandes époques créatrices - 1928-1945, Beethoven. Velká tvůrčí období. Rozsáhlá pětidílná monografie o životě německého skladatele Ludwiga van Beethovena. Autor zde použil výsledky svého celoživotního bádání a zkušeností. Nejde o zachycení všech dostupných podrobností o životě a díle velkého skladatele, ale o postižení jeho tvůrčí i lidské velikosti v životních okamžicích a dílech zvlášť významných a typických.

Essai sur la mystique et l'action de l'Inde vivante - 1929-1930, Mystický a činný život dnešní Indie, skládá se ze dvou monografií:
- La Vie de Ramakrishna - 1929, Život Ramakrišnův
- La Vie de Vivekananda et l'Évangile universel - 1930, Vivekanda a jeho univerzální evangelium

Charles Péguy - 1945, posmrtně vydaná monografie francouzského básníka a esejisty

Eseje a vědecké práce:

Empédocle d'Agrigente - 1890, Empedokles z Akragantu, esej, popis doby a filozofie předsokratovského lékaře, básníka a zakladatele rétoriky

Histoire de l'opéra avant Lully et Scarlatti - 1895, Dějiny opery v Evropě před Lullym a Scarlattim, první Rollandova publikovaná kniha, která byla předložena jako disertační práce a odměněna cenou Akademie. Autor objasňuje, jak se na italské půdě vyvinul na základě již existujících hudebních forem nový scénický útvar, spojující hudbu, zpěv a tanec v jednotný umělecký počin, který se stal základem dnešní opery.

Le Théâtre du peuple - 1903, Divadlo lidu, teoretická práce,

Musiciens d'autrefois - 1908, Hudebníci minulosti, studie o vzniku opery, o uvedení první opery v Paříži, o lidském i uměleckém profilu Jeana-Baptisty Lullyho a o hudebních osobnostech jako byl Christoph Willibald Gluck, André Ernest Modeste Grétry nebo Wolfgang Amadeus Mozart.

Musiciens d'aujourd'hui - 1908, Hudebníci nedávné doby, duchaplné a podnětné úvahy o skladatelích Hectoru Berliozovi, Camillovi Saint-Saënsovi, Richardu Straussovi a dalších, o Wagnerových operách Siegfried a Tristan a Isolda, o Debussyho Pelleovi a Melisandě i o hudebním životě Francie po roce 1870.

Au-dessus de la Męlée - 1915, Nad vřavou, soubor protiválečných článků

Inde - 1915-1943, Indie, deníková kniha zachycující Rollandovy styky s představiteli obrozující se Indie, zejména s Rabíndranáthem Thákurem a Mahátmou Gándhím)

Voyage musical aux pays du passé - 1919, Hudebníkova cesta do minulosti, řada studií o hudbě a hudebnících 18. století

La Révolte des machines - 1921, Vzpoura strojů, filmový scénář,

Les Aimés du Beethoven - 1927, Beethoven a ženy, studie sleduje Beethovenova, setkání se ženami, jeho mnohá, avšak marná milostná vzplanutí a vítězství jeho mohutné tvůrčí energie nad neustálým zklamáním v intimním životě.

Goethe et Beethoven - 1930, Goethe a Beethoven

Quinze ans de combat - 1935, Patnáct let bojů, výbor z článků a korespondence, česky jako Sbohem minulosti

Comment empécher la guerre - 1936, Zabraňte válce
Compagnos de route - 1936, Společníci cesty, česky jako Cesta k pravdě, soubor esejí
Le Voyage intérieur - 1942, Cesta do hlubin nitra

Mémoires - 1956, Paměti a vzpomínky, posmrtně vydané Rollandovy paměti,
Journal 1915-1943 - 1960, Denik 1915-1943, posmrtně vydané záznamy z Rollandova deníku.

  • Kluzká etapa plná dramatických pádů. Kdo všechno hobloval asfalt?

    Tiscali, 22. 7. 2016 Páteční 19. etapa se zapíše do letošního ročníku Tour de France nejen vítězstvím domácího cyklisty Romaina Bardeta, ale také četnými pády. Po cestě pod vrchol  Mont Blancu padali jezdci jako hrušky. Hodně nepříjemně se o mokrou vozovku obrousil Pierre Rolland, o něco později se sklouzl i celkový lídr závodu, britský jezdec Chris Froome. Tím ale výčet pádů nekončí. … více

Mohli by vás také zajímat…