zavřít
Mikuláš Koperník

matematik, právník, astronom

Narození:
19. 2. 1473 , Toruň, Polsko
Úmrtí:
Přidej datum úmrtí Frombork  †
Znamení:
vodnář  
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

39 se líbí, 10 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Mikuláš Koperník byl polský astronom, matematik, právník, stratég a lékař. Tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. O tom, zda byl Polák či Němec, se vedly vášnivé spory, které přetrvávají v mírnější formě dodnes. Život Mikołaj Kopernik nebo Nikolaus Kopernikus se narodil v rodině kupce Mikuláše a Barbary rozené Watzenrode. Po smrti otce se Mikuláše ujal bratr matky Lukáš Watzenrode, který byl v roce 1489 zvolen biskupem warminským. Díky úsilí strýce ukončil v roce 1491 farní školu sv. Jana v Toruni a zahájil studia na krakovské univerzitě, která zakončil v roce 1495. V roce 1496 začal studovat právo na univerzitě v Boloni, v roce 1500 absolvoval právnickou praxi v papežské kanceláři v Římě a v následujícím roce získal souhlas k zahájení studií medicíny v Padově spolu s pokračováním studia práva. V roce 1503 se ve Ferraře stal doktorem kanonického práva a v Padově ukončil lékařská studia a získal právo provádět lékařskou praxi. Na návrh fromborské kapituly se stal v roce 1507 osobním lékaře varmiňského biskupa. Ve stejném roce zpracoval komentář k teorii pohybu nebeských těles, první náčrt heliocentrické teorie a rozšířil ho v četných dopisech. V roce 1510 se přenesl do Fromborku a sestavil mapu Warmie. Spolu s fromborskou kapitulou složil v roce 1512 přísahu věrnosti polskému králi Zikmundovi I. V roce 1513 na výzvu lateránského koncilu vypracoval a poslal do Říma vlastní projekt reformy kalendáře. Mikuláš Koperník si opatřil ve Fromborku dům v místě příznivém k astronomickým pozorováním, kde vybudoval pozorovatelnu a shromáždil astronomické přístroje. V roce 1514 začal psát první knihu De Revolutionibus Orbium Coelestium. V letech 1516-1519 působil v funkci správce kapitulního majetku se sídlem v Olštýně. Přivedl nové osadníky na hospodářství kapituly a s úspěchem připravoval olštýnský hrad k obraně před očekávaným útokem křižáků. V roce 1522 na sjezdu stavů Královského Pruska ve městě Grudziądz přednesl traktát o mincích. Působil v mnoha úřadech, byl poslancem, kancléřem, vizitátorem a kapitulním správcem. Spolupracoval s Bernardem Wapowským na mapě Království polského a Litvy. V roce 1533 byly Koperníkovy názory v rukopise jeho díla De Revolutionibus předneseny papeži Klemensovi VII. V roce 1537 je králem potvrzen jako jeden ze čtyř kandidátů na biskupa warminského. V roce 1539 biskup Jan Dantyszek obvinil Mikuláše Koperníka z konkubinátu, nařídil mu propustit hospodyni a připravoval kanonický proces. K Mikuláši Koperníkovi v roce 1539 přijel Georg Joachim von Lauchen zvaný Rhaeticus, profesor matematiky ve Wittenbergu, aby poznal jeho nauku. Ve stejném roce vyjádřil své mínění o Mikuláši Koperníkovi Martin Luther: Ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie! Ale jak uvádí Písmo svaté, Jozue kázal zastavit se Slunci, a ne Zemi! Norimberský teolog Andreas Osiander přemluvil Mikuláše Koperníka, aby v předmluvě ke svému dílu představil svůj model jako hypotézu, čímž by zjemnil příliš odvážné myšlenky. V Basileji vyšlo v roce 1541 tiskem druhé vydání Narratio prima, Koperník vykonal své poslední astronomické pozorování v životě (zatmění Slunce). Téhož roku Georg Joachim Rhaeticus opouští Frombork s rukopisem De Revolutionibus, aby ho dal v Norimberku vytisknout. Lutherův spolupracovník Filip Melanchton řekl svůj názor na Mikuláše Koperníka: Někteří si myslí, že je vynikající vypracovat věc tak absurdní, jako onen sarmatský astronom, který uvádí do pohyby Zemi a zadržuje Slunce. Zajisté, moudří vládci by měli ovládnout talentovanou lehkomyslnost. V roce 1542 vyšly z tiskařských lisů první dva archy De Revolutionibus. Mikuláš Koperník posílá do Norimberku předmluvu dedikovanou papeži Pavlu III. Kapitoly 13 a 14 první knihy se ve Wittenbergu ukázaly tiskem v podobě samostatné knihy De lateribus et angulis triangulorum… (O stěnách a úhlech trojúhelníků) s předmluvou Georga Joachima Rhaetica. A v následujícím roce vyšla v Norimberku tiskem celá kniha De Revolutionibus. Národnost Koperníka Současné pojetí národnosti vzniklo v 19. století a za života Koperníka neexistovalo. Nemohl se tedy považovat za osobu té či jiné národnosti. Koperník se často považuje za Poláka nebo Němce. Argumenty pro polskou národnost: - Narodil se v Polsku. Polsko však nebylo národním státem. - Byl poddaným polského krále, účastnil se bojů proti křižákům na straně Polska, ale rozdělení politické a etnicko-jazykovo-národnostní se pokrývaly jen v malé míře. - Většina zdrojů uvadí, že Koperník byl Polákem. - Soudobí vědci ho považovali za polského astronoma. - Dedikoval svá díla polskému králi. Argumenty pro německou národnost: - Jeho matka byla původem Němka. Původ otce je sporný. - Příjmení Koperník může pocházet od dolnoněmieckého Kopper (měď). Má ale polskou koncovku „-nik“. - Toruň bylo město s převážně německým obyvatelstvem. - Nejsou důkazy, že uměl polsky. Zachovaly se pouze jeho latinské a německé texty. Polština v jeho době nebyla v písemném projevu příliš používána. Hrob Mikuláše Koperníka Po smrti byl Mikuláš Koperník pohřben ve fromborské katedrále u oltáře, o který se staral, jak bylo zvykem u kanovníků. Nebylo však známo, který oltář měl na starosti. Polští archeologové řadu let Koperníkův hrob v katedrále hledali a 3. listopadu 2005 oznámili, že v srpnu nalezená lebka s velkou pravděpodobností patřila Mikuláši Koperníkovi. Důkazem má být počítačová rekonstrukce tváře v Ústřední kriminalistické laboratoři ve Varšavě. Stoprocentní jistoty však nelze dosáhnout, protože chybí testy DNA jeho potomků, protože jako duchovní Koperník nemohl mít děti. Argumenty pro polskou národnost: …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Mikuláš Koperník byl polský astronom, matematik, právník, stratég a lékař. Tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. O tom, zda byl Polák či Němec, se vedly vášnivé spory, které přetrvávají v mírnější formě dodnes.

Život
Mikołaj Kopernik nebo Nikolaus Kopernikus se narodil v rodině kupce Mikuláše a Barbary rozené Watzenrode. Po smrti otce se Mikuláše ujal bratr matky Lukáš Watzenrode, který byl v roce 1489 zvolen biskupem warminským.

Díky úsilí strýce ukončil v roce 1491 farní školu sv. Jana v Toruni a zahájil studia na krakovské univerzitě, která zakončil v roce 1495. V roce 1496 začal studovat právo na univerzitě v Boloni, v roce 1500 absolvoval právnickou praxi v papežské kanceláři v Římě a v následujícím roce získal souhlas k zahájení studií medicíny v Padově spolu s pokračováním studia práva. V roce 1503 se ve Ferraře stal doktorem kanonického práva a v Padově ukončil lékařská studia a získal právo provádět lékařskou praxi. Na návrh fromborské kapituly se stal v roce 1507 osobním lékaře varmiňského biskupa. Ve stejném roce zpracoval komentář k teorii pohybu nebeských těles, první náčrt heliocentrické teorie a rozšířil ho v četných dopisech. V roce 1510 se přenesl do Fromborku a sestavil mapu Warmie.

Spolu s fromborskou kapitulou složil v roce 1512 přísahu věrnosti polskému králi Zikmundovi I. V roce 1513 na výzvu lateránského koncilu vypracoval a poslal do Říma vlastní projekt reformy kalendáře. Mikuláš Koperník si opatřil ve Fromborku dům v místě příznivém k astronomickým pozorováním, kde vybudoval pozorovatelnu a shromáždil astronomické přístroje. V roce 1514 začal psát první knihu De Revolutionibus Orbium Coelestium.

V letech 1516-1519 působil v funkci správce kapitulního majetku se sídlem v Olštýně. Přivedl nové osadníky na hospodářství kapituly a s úspěchem připravoval olštýnský hrad k obraně před očekávaným útokem křižáků. V roce 1522 na sjezdu stavů Královského Pruska ve městě Grudziądz přednesl traktát o mincích. Působil v mnoha úřadech, byl poslancem, kancléřem, vizitátorem a kapitulním správcem. Spolupracoval s Bernardem Wapowským na mapě Království polského a Litvy.

V roce 1533 byly Koperníkovy názory v rukopise jeho díla De Revolutionibus předneseny papeži Klemensovi VII. V roce 1537 je králem potvrzen jako jeden ze čtyř kandidátů na biskupa warminského. V roce 1539 biskup Jan Dantyszek obvinil Mikuláše Koperníka z konkubinátu, nařídil mu propustit hospodyni a připravoval kanonický proces. K Mikuláši Koperníkovi v roce 1539 přijel Georg Joachim von Lauchen zvaný Rhaeticus, profesor matematiky ve Wittenbergu, aby poznal jeho nauku. Ve stejném roce vyjádřil své mínění o Mikuláši Koperníkovi Martin Luther: Ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie! Ale jak uvádí Písmo svaté, Jozue kázal zastavit se Slunci, a ne Zemi! Norimberský teolog Andreas Osiander přemluvil Mikuláše Koperníka, aby v předmluvě ke svému dílu představil svůj model jako hypotézu, čímž by zjemnil příliš odvážné myšlenky. V Basileji vyšlo v roce 1541 tiskem druhé vydání Narratio prima, Koperník vykonal své poslední astronomické pozorování v životě (zatmění Slunce). Téhož roku Georg Joachim Rhaeticus opouští Frombork s rukopisem De Revolutionibus, aby ho dal v Norimberku vytisknout.

Lutherův spolupracovník Filip Melanchton řekl svůj názor na Mikuláše Koperníka: Někteří si myslí, že je vynikající vypracovat věc tak absurdní, jako onen sarmatský astronom, který uvádí do pohyby Zemi a zadržuje Slunce. Zajisté, moudří vládci by měli ovládnout talentovanou lehkomyslnost. V roce 1542 vyšly z tiskařských lisů první dva archy De Revolutionibus. Mikuláš Koperník posílá do Norimberku předmluvu dedikovanou papeži Pavlu III. Kapitoly 13 a 14 první knihy se ve Wittenbergu ukázaly tiskem v podobě samostatné knihy De lateribus et angulis triangulorum… (O stěnách a úhlech trojúhelníků) s předmluvou Georga Joachima Rhaetica. A v následujícím roce vyšla v Norimberku tiskem celá kniha De Revolutionibus.

Národnost Koperníka
Současné pojetí národnosti vzniklo v 19. století a za života Koperníka neexistovalo. Nemohl se tedy považovat za osobu té či jiné národnosti. Koperník se často považuje za Poláka nebo Němce.

Argumenty pro polskou národnost:
- Narodil se v Polsku. Polsko však nebylo národním státem.
- Byl poddaným polského krále, účastnil se bojů proti křižákům na straně Polska, ale rozdělení politické a etnicko-jazykovo-národnostní se pokrývaly jen v malé míře.
- Většina zdrojů uvadí, že Koperník byl Polákem.
- Soudobí vědci ho považovali za polského astronoma.
- Dedikoval svá díla polskému králi.

Argumenty pro německou národnost:
- Jeho matka byla původem Němka. Původ otce je sporný.
- Příjmení Koperník může pocházet od dolnoněmieckého Kopper (měď). Má ale polskou koncovku „-nik“.
- Toruň bylo město s převážně německým obyvatelstvem.
- Nejsou důkazy, že uměl polsky. Zachovaly se pouze jeho latinské a německé texty. Polština v jeho době nebyla v písemném projevu příliš používána.

Hrob Mikuláše Koperníka
Po smrti byl Mikuláš Koperník pohřben ve fromborské katedrále u oltáře, o který se staral, jak bylo zvykem u kanovníků. Nebylo však známo, který oltář měl na starosti. Polští archeologové řadu let Koperníkův hrob v katedrále hledali a 3. listopadu 2005 oznámili, že v srpnu nalezená lebka s velkou pravděpodobností patřila Mikuláši Koperníkovi. Důkazem má být počítačová rekonstrukce tváře v Ústřední kriminalistické laboratoři ve Varšavě. Stoprocentní jistoty však nelze dosáhnout, protože chybí testy DNA jeho potomků, protože jako duchovní Koperník nemohl mít děti.
Argumenty pro polskou národnost:

  • Gymnázium Mikuláše Koperníka: Studenti v Bílovci mají kromě psychologa už i svého právníka

    Parlamentnílisty.cz, 12. 11. 2019 Studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci mohou každou druhou středu v měsíci, nyní tedy 13. listopadu, zdarma využívat právnickou poradnu. Škola jedná s Českou advokátní komorou, aby právní poradnu zaštítila jako pilotní projekt. Tato služba by se tak mohla rozšířit i do dalších středních škol v republice. … více

  • Gymnázium Mikuláše Koperníka: Studenti v Bílovci mají kromě psychologa už i svého právníka

    Parlamentnílisty.cz, 12. 11. 2019 Studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci mohou každou druhou středu v měsíci, nyní tedy 13. listopadu, zdarma využívat právnickou poradnu. Škola jedná s Českou advokátní komorou, aby právní poradnu zaštítila jako pilotní projekt. Tato služba by se tak mohla rozšířit i do dalších středních škol v republice. … více

  • Skála (KSČM): Výročí mozku tisíciletí

    Parlamentnílisty.cz, 13. 3. 2018 Marx zemřel právě před 135 lety. Byl to „především revolucionář. Boj byl jeho živlem“, pronesl nad jeho rakví Engels. Právě Marx dal „proletariátu jako první poznání, za jakých podmínek se může osvobodit.“ Engels je srovnal s objevy Mikuláše Koperníka. … více