zavřít
Luboš Kropáček

spisovatel a profesor na ku

Věk:
80
Narození:
1939 ,přidej místo narození
Znamení:
-
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

10 se líbí, 10 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Prof. PhDr. Luboš Kropáček CSc. je český islamista, profesor a vysokoškolský pedagog. Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace: - 1964 - absolvent FFUK obory arabistika a anglistika - 1967 - rigorózní zkoušky z arabské filologie, PhDr. 1967 - 1965-1969 aspirantura na FFUK v oboru afrikanistika (disertaci směl obhajovat až po revoluci v roce 1990), CSc. - 1990 CSc. kandidát historických věd - 1991 - habilitován pro obor Dějiny a kultura Afriky - 2001 - profesor Praxe od ukončení VŠ studia: - 1964-65 asistent FFUK - 1965-69 aspirant FFUK - 1969-74 odborný asistent FFUK - 1974-90 překladatel a tlumočník (svobodné povolání) - od 1990 FFUK, odbor. asistent, od 1992 docent - 2001 profesor v ÚBVA FF UK Habilitační řízení a vědecké hodnosti: - 2001 profesor v oboru Dějiny a kultury Asie a Afriky Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000 (z velkého počtu uvádím jen hlavní tituly) - Islámský fundamentalismus. Praha, Vyšehrad, 1996 (monografie, 264 s.) - Facing the West. Ideologies of Contemporary Islamic Movements, in: V.Krupa (ed.): Intercultural Contacts and Communication Between East and West, Bratislava, Slovak Academic Press Ltd., 1997, s. 17-24 - Les Ifrandj dans les sources arabes, in: M. Rouche (ed.): Clovis, histoire et mémoire, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 1997, s. 461-472 - Some Remarks on Swahili Proverbs, Archiv Orientální, 65/4, 1997, s. 323-330 - Islam and Human Rights, in: J.Krejčí (ed.): Islam in Contact with Rival Civilizations, Praha, Filosofie, 1998, s. 9-33 - Blízký východ na přelomu tisíciletí, Praha, Vyšehrad, 1999 (monografie, 286 s.) - Půlměsíc na severní obloze. Muslimové v zemích Evropské unie, in: Variace na Korán. Islám v diaspoře, Archiv Orientální - česká řada, Praha, Orientální ústav A V, 1999, s. 13-52 - Early Christianity and the Rise of Islam, Bulletin ET (Europäische Gesellschaft für die katolische Theologie), Münster - Hamburg - London, 1999, Heft 1, s. 93-101 - Quotations in Islamic Culture, Asian and African Studies, 9/2000, No. 1, s. 57-66 Granty: - 1994 grant GAČR Lidské hodnoty pro trvale udržitelný rozvoj (člen řešitelského týmu) - 1994-96 grant UK Islámský fundamentalismus (řešitel) - 1996-97 grant MZV ČR Islámský svět: politický systém, reformy, integrace (řešitel) - 1997-99 grant GAČR Vlivné proudy východní spirituality (vedoucí řešitelského týmu) Překlady publikované: - Karen Armstrongová: Dějiny Boha, Praha, Argo, 1996; překlad z angličtiny, kapitoly 5-8 tj. s. 167-342 - Hans Küng a Josef van Ess: Křesťanství a islám, Praha, Vyšehrad, 1998; překlad z němčiny, část J.van Ess tj. 50%. - (Ian McGrealm, uspořádal): Velké postavy východního myšlerní, část "Svět islámu", překlad z angličtiny a doplnění anotované bibliografie, Praha, Prostor, 1998, s. 505-577 Anotace významných prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti: - Dárfúrský sultanát - studie o státu, obchodu a kultuře (disertace), nejvýznamnější poznatky publikovány anglicky v odborných časopisech (lenní systém, konfrontace mezi Dárfúrem a turecko-egyptskou vládou v Súdánu 1820-1874). Práce charakterizuje vývoj afrického státu, poznamenaný sílícím vlivem islámu a islámských institucí v eklektické subsaharské podobě. - Nubia from the Late 12th Century to the Funj Conquest in the early 16th Century, in: General History of Africa, IV, UNESCO, Heinemann, University of California Press, 1984. Studie o zániku křesťanských núbijských království a arabizací Súdánu v 8-dílných dějinách vydaných péčí UNESCO. - Duchovní cesty islámu, Praha, Vyšehrad, 1993, 2. vyd. 1998. Přehled struktury islámu jako náboženského učení, právního systému a výchozího souboru principů velké světové kultury. Zahrnuje četné ukázky z prací předních islámských myslitelů. Působení v zahraničí: - leden - září 1967 SAR (Egypt), stážista na Káhirské univerzitě, studium v káhirských archivech - leden - září 1968 cesta 13 africkými zeměmi s humanitárními a studijními cíli - od roku 1990 krátké cesty do evropských zemí, přednášky, účast na konferencích (2-3 x ročně) Habilitační řízení a vědecké hodnosti: - v současnosti probíhá řízení o jmenování profesorem, obor Dějiny a kultury Asie a Afriky Ohlasy publikací: - Kropáčkovy práce o dějinách Dárfúru jsou citovány ve veškeré zahraniční odborné literatuře věnované tomuto tématu. - Studie o arabizaci Súdánu v General History of Africa vyšla také francouzsky a celé dílo vyšlo ve zkrácené verzi také v dalších světových a afrických jazycích. Patří k základním fondům pro studium afrických dějin na afrických vysokých školách. Hojně citované. - Svahilistické práce jsou sledovány hlavně v SRN - Početné práce o islámu jsou široce známy v ČR, recenzovány a citovány také na Slovensku a v Polsku. Na základě jejich cizojazyčných verzí byl L.Kropáček zapojen do evropských skupin po křesťansko-muslimské vztahy Členství v organizacích aj.: - European Association of Catholic Theology, člen - Comité Islam en Europe, jmenován členem ze strany CCEE (Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae) - Společnost přátel Afriky (místopředseda) - Kontinenty, sdružení pro spolupráci se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky (v období 1997-99 předseda) - člen Řídící rady Projektu české rozvojové pomoci (jmenován MZV ČR) Jiné aktivity: - Velmi rozsáhlá přednášková činnost pro široký okruh českých vzdělávacích a společenských organizací. Vystoupení v rozhlase, v televizi, v periodickém tisku. - Autorská účast na encyklopediích Universum (Euromedia) i Velké všeobecné encyklopedii (Diderot) - Ve školním roce 2000/1 účast na řízení cyklu přednášek pořádaných ve spolupráci FFUK a francouzského CEFRES …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Prof. PhDr. Luboš Kropáček CSc. je český islamista, profesor a vysokoškolský pedagog.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:
- 1964 - absolvent FFUK obory arabistika a anglistika
- 1967 - rigorózní zkoušky z arabské filologie, PhDr. 1967
- 1965-1969 aspirantura na FFUK v oboru afrikanistika (disertaci směl obhajovat až po revoluci v roce 1990), CSc.
- 1990 CSc. kandidát historických věd
- 1991 - habilitován pro obor Dějiny a kultura Afriky
- 2001 - profesor

Praxe od ukončení VŠ studia:
- 1964-65 asistent FFUK
- 1965-69 aspirant FFUK
- 1969-74 odborný asistent FFUK
- 1974-90 překladatel a tlumočník (svobodné povolání)
- od 1990 FFUK, odbor. asistent, od 1992 docent
- 2001 profesor v ÚBVA FF UK

Habilitační řízení a vědecké hodnosti:
- 2001 profesor v oboru Dějiny a kultury Asie a Afriky

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000
(z velkého počtu uvádím jen hlavní tituly)
- Islámský fundamentalismus. Praha, Vyšehrad, 1996 (monografie, 264 s.)
- Facing the West. Ideologies of Contemporary Islamic Movements, in: V.Krupa (ed.): Intercultural Contacts and Communication Between East and West, Bratislava, Slovak Academic Press Ltd., 1997, s. 17-24
- Les Ifrandj dans les sources arabes, in: M. Rouche (ed.): Clovis, histoire et mémoire, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 1997, s. 461-472
- Some Remarks on Swahili Proverbs, Archiv Orientální, 65/4, 1997, s. 323-330
- Islam and Human Rights, in: J.Krejčí (ed.): Islam in Contact with Rival Civilizations, Praha, Filosofie, 1998, s. 9-33
- Blízký východ na přelomu tisíciletí, Praha, Vyšehrad, 1999 (monografie, 286 s.)
- Půlměsíc na severní obloze. Muslimové v zemích Evropské unie, in: Variace na Korán. Islám v diaspoře, Archiv Orientální - česká řada, Praha, Orientální ústav A V, 1999, s. 13-52
- Early Christianity and the Rise of Islam, Bulletin ET (Europäische Gesellschaft für die katolische Theologie), Münster - Hamburg - London, 1999, Heft 1, s. 93-101
- Quotations in Islamic Culture, Asian and African Studies, 9/2000, No. 1, s. 57-66

Granty:
- 1994 grant GAČR Lidské hodnoty pro trvale udržitelný rozvoj (člen řešitelského týmu)
- 1994-96 grant UK Islámský fundamentalismus (řešitel)
- 1996-97 grant MZV ČR Islámský svět: politický systém, reformy, integrace (řešitel)
- 1997-99 grant GAČR Vlivné proudy východní spirituality (vedoucí řešitelského týmu)

Překlady publikované:
- Karen Armstrongová: Dějiny Boha, Praha, Argo, 1996; překlad z angličtiny, kapitoly 5-8 tj. s. 167-342
- Hans Küng a Josef van Ess: Křesťanství a islám, Praha, Vyšehrad, 1998; překlad z němčiny, část J.van Ess tj. 50%.
- (Ian McGrealm, uspořádal): Velké postavy východního myšlerní, část "Svět islámu", překlad z angličtiny a doplnění anotované bibliografie, Praha, Prostor, 1998, s. 505-577

Anotace významných prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti:
- Dárfúrský sultanát - studie o státu, obchodu a kultuře (disertace), nejvýznamnější poznatky publikovány anglicky v odborných časopisech (lenní systém, konfrontace mezi Dárfúrem a turecko-egyptskou vládou v Súdánu 1820-1874). Práce charakterizuje vývoj afrického státu, poznamenaný sílícím vlivem islámu a islámských institucí v eklektické subsaharské podobě. - Nubia from the Late 12th Century to the Funj Conquest in the early 16th Century, in: General History of Africa, IV, UNESCO, Heinemann, University of California Press, 1984. Studie o zániku křesťanských núbijských království a arabizací Súdánu v 8-dílných dějinách vydaných péčí UNESCO.

- Duchovní cesty islámu, Praha, Vyšehrad, 1993, 2. vyd. 1998. Přehled struktury islámu jako náboženského učení, právního systému a výchozího souboru principů velké světové kultury. Zahrnuje četné ukázky z prací předních islámských myslitelů.

Působení v zahraničí:
- leden - září 1967 SAR (Egypt), stážista na Káhirské univerzitě, studium v káhirských archivech
- leden - září 1968 cesta 13 africkými zeměmi s humanitárními a studijními cíli
- od roku 1990 krátké cesty do evropských zemí, přednášky, účast na konferencích (2-3 x ročně)

Habilitační řízení a vědecké hodnosti:
- v současnosti probíhá řízení o jmenování profesorem, obor Dějiny a kultury Asie a Afriky

Ohlasy publikací:
- Kropáčkovy práce o dějinách Dárfúru jsou citovány ve veškeré zahraniční odborné literatuře věnované tomuto tématu.

- Studie o arabizaci Súdánu v General History of Africa vyšla také francouzsky a celé dílo vyšlo ve zkrácené verzi také v dalších světových a afrických jazycích. Patří k základním fondům pro studium afrických dějin na afrických vysokých školách. Hojně citované.

- Svahilistické práce jsou sledovány hlavně v SRN

- Početné práce o islámu jsou široce známy v ČR, recenzovány a citovány také na Slovensku a v Polsku. Na základě jejich cizojazyčných verzí byl L.Kropáček zapojen do evropských skupin po křesťansko-muslimské vztahy

Členství v organizacích aj.:
- European Association of Catholic Theology, člen
- Comité Islam en Europe, jmenován členem ze strany CCEE (Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae)
- Společnost přátel Afriky (místopředseda)
- Kontinenty, sdružení pro spolupráci se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky (v období 1997-99 předseda)
- člen Řídící rady Projektu české rozvojové pomoci (jmenován MZV ČR)

Jiné aktivity:
- Velmi rozsáhlá přednášková činnost pro široký okruh českých vzdělávacích a společenských organizací. Vystoupení v rozhlase, v televizi, v periodickém tisku.
- Autorská účast na encyklopediích Universum (Euromedia) i Velké všeobecné encyklopedii (Diderot)
- Ve školním roce 2000/1 účast na řízení cyklu přednášek pořádaných ve spolupráci FFUK a francouzského CEFRES

  • Ježíš se vrátí a dovrší islamizaci tohoto světa... Beseda s arabistou a islamologem byla plná překvapení

    Parlamentnílisty.cz, 6. 6. 2018 REPORTÁŽ Islám a křesťanství jsou téměř jedno, i když muslimové mají výhrady k Bibli i ke Kristovi. Jak je to s prorokem? Saúdi nechtějí publikovat ani jeho stín, zatímco v Íránu se prodává na pohlednicích a medailoncích jako švarný mladík. Beseda s českým islamologem a arabistou Lubošem Kropáčkem byla plná překvapení. Několikrát byla zmíněna Sýrie a vzpomnělo se i na komunistického ministra zahraničí Bohuslava Chňoupka, který rozdával miniatury Koránu, kde se dalo, a že to bylo od „nevěřících“, nikdo neřešil. … více

  • Pitomé elementy z Okamurovy partaje ani nerozumějí psanému textu... Kardinál Duka tvrdými slovy o vítačích a muslimech vytočil arabistu

    Parlamentnílisty.cz, 1. 6. 2018 REPORTÁŽ Kancléřka Merkelová porušila v roce 2015 snad všechny zákony své země. Velvyslanci arabských zemí v ČR, ještě donedávna družně diskutující s českými zástupci včetně duchovních, najednou změnili rétoriku a tvrdě vyžadují nepřijatelné podmínky. To zaznělo z úst kardinála Dominika Duky na semináři Nadace Železná Opona, kterou v Praze spoluorganizoval a moderoval novinářský nestor Milan Syruček. Další host akce, přední český orientalista a arabista profesor Luboš Kropáček, označil oponenty Marrákešské deklarace ze strany příznivců Tomia Okamury za pitomé. Podle něj již EU reflektuje na aktuální požadavky doby a starý kontinent by se měl postarat o všechny uprchlíky, kteří vstoupí na jeho teritorium. Velmi vyzdvihl novinářku Petru Procházkovou. … více

  • Kardinál Duka tvrdými slovy o vítačích a muslimech vytočil arabistu. Pitomé elementy z Okamurovy partaje ani nerozumějí psanému textu, překřikoval publikum

    Parlamentnílisty.cz, 31. 5. 2018 REPORTÁŽ Kancléřka Merkelová porušila v roce 2015 snad všechny zákony své země. Velvyslanci arabských zemí v ČR, ještě donedávna družně diskutující s českými zástupci včetně duchovních, najednou změnili rétoriku a tvrdě vyžadují nepřijatelné podmínky. To zaznělo z úst kardinála Dominika Duky na semináři Nadace Železná Opona, kterou v Praze spoluorganizoval a moderoval novinářský nestor Milan Syruček. Další host akce, přední český orientalista a arabista profesor Luboš Kropáček, označil oponenty Marrákešské deklarace ze strany příznivců Tomia Okamury za pitomé. Podle něj již EU reflektuje na aktuální požadavky doby a starý kontinent by se měl postarat o všechny uprchlíky, kteří vstoupí na jeho teritorium. Velmi vyzdvihl novinářku Petru Procházkovou. … více

Události – Luboš Kropáček

| celý kalendář
  • 81. narozeniny