zavřít

Středověká literatura

Středověká literatura se rozděluje na:
evropskou - od rozpadu Římské říše roku 476
Orientální - navázaná na starověkou literaturu (Indie, Persie, Arábie, Čína)
Staroslověnská - počátky českého písemnictví souvisejí s rozvojem folklóru
Husitská - období od asi 1350 do cca 1460, vůdčí osobnost Mistr Jan Hus