zavřít

Starověká literatura

Starověk navazuje na pravěk a odlišuje se od něj především vznikem prvních státních celků v Mezopotámii, Egyptě a Číně. Z hlediska literatury je pro toto období nejvýznamnějším předělem vznik písma ve 4. tisíciletí př.n.l. (Nejdříve v Mezopotámii, později v Egyptě, Číně a dalších oblastech.) První písmo bylo vynalezeno podle sumerské legendy v roce 3 300 př.n.l. v Uruku (Mezopotámie) za vlády krále Enmerkara. Bylo to klínové písmo vyryté na hliněných destičkách pomocí trojhraného rydla.